Huisregels

Huisregels Bathmense Kermis:

 • U BETREEDT EEN EVENEMENTENTERREIN; HET BETREDEN VAN DIT TERREIN INCLUSIEF ALLE ATTRACTIES EN HORECAGELEGENHEDEN IS GEHEEL VOOR EIGEN RISICO VAN DE BEZOEKER.
 • DE ORGANISATIE STELT ZICH NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGERLEI LETSEL OF SCHADE ONTSTAAN AAN OF DOOR   BEZOEKERS EN/OF GOEDEREN VAN BEZOEKERS.
 • AANWIJZINGEN VAN BEVEILIGINGSMEDEWERKERS, MEDEWERKERS VAN DE ORGANISATIE EN/OF DE HORECAGELEGENHEDEN DIENEN DIRECT TE WORDEN OPGEVOLGD.
 • FIETSEN, BROMFIETSEN, SCOOTERS EN AUTO’S ZIJN NIET TOEGESTAAN OP HET EVENEMENTENTERREIN EN WORDEN ZO NODIG OP KOSTEN VAN DE EIGENAAR VERWIJDERD.
 • GLAS EN BLIK ZIJN NIET TOEGESTAAN OP HET EVENEMENTENTERREINTERREIN.
 • ALCOHOLGEBRUIK ONDER DE 18 JAAR, OF VERSTREKKEN VAN ALCOHOL AAN JONGEREN ONDER DE 18 JAAR IS NIET TOEGESTAAN, BIJ CONSTATERING HIERVAN VOLGT VERWIJDERING VAN HET EVENEMENTENTERREIN.
 • HET IS VERBODEN OM ZELF ALCOHOL MEE TE NEMEN OP OF RONDOM HET EVENEMENTENTERREIN.
 • WAPENS, DRUGS, LACHGAS EN VUURWERK ZIJN VERBODEN. INDIEN BEZIT WORDT GECONSTATEERD VOLGT VERWIJDERING VAN HET EVENEMENTENTERREIN, EN MOGELIJK OVERDRACHT AAN DE POLITIE.
 • ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG WORDT NIET GEACCEPTEERD, ZIE JE OF BEN JE SLACHTOFFER VAN ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG, MELD JE BIJ ÉÉN VAN ONZE BEVEILIGERS OF MEDEWERKERS HORECA.
 • DEPONEER UW VUIL IN DE HIERVOOR AANWEZIGE AFVALBAKKEN.
 • HET IS VERBODEN OM, ZONDER TOESTEMMING VAN DE ORGANISATIE, FLYERS / POSTERS /STICKERS EN DERGELIJKE BINNEN EN RONDOM HET EVENEMENTENTERREIN TE VERSPREIDEN EN/OF AAN TE BRENGEN.
 • GROEPSKENMERKENDE EN/OF NEGATIEF SFEERBEPALENDE KLEDING OF ANDERE ATTRIBUTEN ZIJN NIET TOEGESTAAN OP HET EVENEMENTENTERREIN.
 • VAN STRAFBARE FEITEN DOEN WIJ ALTIJD AANGIFTE BIJ DE POLITIE.
 • HET EVENEMENTENTERREIN IS VOORZIEN VAN CAMERATOEZICHT.
 • OP HET EVENEMENTENTERREIN EN DE DAARBINNEN GELEGEN HORECAZAKEN KUNNEN BEELD- EN/OF  GELUIDSOPNAMES GEMAAKT WORDEN VAN DE PERSONEN DIE ZICH IN OF RONDOM DE LOCATIE BEGEVEN. DE ORGANISATIE EN DE AANWEZIGE HORECABEDRIJVEN ZIJN GERECHTIGD DEZE OPNAMES TE GEBRUIK EN TE PUBLICEREN, BIJVOORBEELD VOOR PROMOTIONELE DOELEINDEN, ZONDER ENIGE VORM VAN VERGOEDING. INDIEN U NIET IN BEELD WILT KOMEN, MIJDT DAN DE PLAATSEN WAAR U EEN FILMER, FILMPLOEG EN/OF FOTOGRAAF AAN HET WERK ZIET.
 • IEDERE BEZOEKER KAN BIJ HET BETREDEN VAN HET EVENEMENTENTERREIN WORDEN GEFOUILLEERD EN/OF GEVISITEERD DOOR EEN BEVEILIGINGS-MEDEWERKER. DEZE CONTROLE IS INGESTELD OM ALLE BEZOEKERS, GASTEN, MEDEWERKERS EN ARTIESTEN IN VERBAND MET DE ALGEMENE VEILIGHEID TE BESCHERMEN.
 • BIJ WEIGERING HIERVAN HEEFT DE ORGANISATIE HET RECHT PERSONEN TE WEIGEREN, DAN WEL TE VERWIJDEREN VAN HET EVENEMENTENTERREIN.
 • BIJ HET BETREDEN VAN HET EVENEMENTENTERREIN AANVAARDT U AUTOMATISCH DEZE HUISREGELS. SOMS HEBBEN DE EXPLOITANTEN VAN DE ATTRACTIES EN/OF DE HORECAGELEGENHEDEN EXTRA HUISREGELS. OOK DEZE REGELS MOETEN OPGEVOLGD WORDEN.
 • IN SITUATIES WAARIN BOVENSTAANDE HUISREGELS NIET IN VOORZIEN, BESLIST DE ORGANISATIE.