Huisregels

Huisregels Bathmense Kermis:

 • U betreedt een evenemententerrein; het betreden van dit terrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker
 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei letsel of schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers. Hieronder wordt ook a.o. diefstal en vermissing verstaan
 • Fietsen, bromfietsen en scooters zijn niet toegestaan op het kermisterrein
 • Aanwijzingen van beveiligingsmedewerkers dienen direct te worden opgevolgd
 • Op en rondom het kermisterrein is de Nederlandse wetgeving omtrent het gebruik van, en handel, in drank en drugs van toepassing
 • Het is verboden alcohol te nuttigen en/of in glas/blik mee te nemen op het terrein. Het nuttigen van alcohol jonger dan 18 jaar is niet toegestaan. Ook het verstrekken van alcohol aan personen onder de 18 jaar is niet toegestaan.
 • Wapens, Drugs en vuurwerk zijn verboden. Indien bezit wordt geconstateerd volgt verwijdering van het terrein, en mogelijk overdracht aan de politie.
 • Deponeer uw vuil in de hiervoor aanwezige afvalbakken
 • Het is verboden om, zonder toestemming van de organisatie, flyers / posters /stickers en dergelijke binnen en rondom het evenemententerrein te verspreiden en/of aan te brengen.
 • Voetbalshirts, motorclubkleding of andere club-gerelateerde kleding of andere attributen zijn niet toegestaan op de evenementenlocatie.
 • Van strafbare feiten doen wij altijd aangifte bij de politie.
 • Op het evenemententerrein en de daarbinnen gelegen horeca zaken kunnen beeld- en/of geluidsopnames gemaakt worden van de personen die zich in of rondom de locatie begeven. De organisatie en de aanwezige horecabedrijven zijn gerechtigd deze opnames te gebruik en te publiceren, bijvoorbeeld voor promotionele doeleinden, zonder enige vorm van vergoeding. Indien u niet in beeld wilt komen, mijdt dan de plaatsen waar u een filmer, filmploeg en/of fotograaf aan het werk ziet.
 • Bij het betreden van het evenemententerrein aanvaardt u automatisch deze huisregels.
 • In situaties waarin bovenstaande huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie.

Denk bij het vertrek aan onze buren en houd het stil!