Huisregels

De Bathmense Kermis is vooral 3 dagen gezellig feest vieren, daarom tolereren we geen:

· Alcohol en tabak < 18
· Drugs
· Wapens
· Agressie of racisme
· Hinderlijk gedrag
· Wildplassen

Overtreding van deze huisregels leidt tot verwijdering en kan er voor zorgen dat wij de politie waarschuwen.

· Denk bij het vertrek aan onze buren en houd het stil
· Deponeer je afval in de speciale kliko’s